Dhan Guru Nanak Tuhi Nirankar

Sard Khana

Sard Khana

 

 

 

bwbw nMd isMG jI dy qp AsQwn sRI srdKwnw swihb jI nMU bwbw l`Kw isMG jI duAwrw bhuq sMudr AwlISwn mihl dI qrHW dubwrw iqAwr  krvwieAw igAw [